Search

Label

Sain

Sain
Country
United Kingdom
Active
from 1969
Comments
Based in Caernarfon, north Wales, and founded in Cardiff

Meta

Added by Dave Nebraski
Managed by Bastien

Releases

Album

Catalog nr. EAN Performer Title Date Format
Gwawr Edwards Alleluia October 19, 2015 Digital
SAINC 477 N 50 1688 67702 4 6  John ac Alun Yr Wylan Wen 1991 Tape
TRYFAN CD 492 50 1688 60492 2 9  Nath Trevett Cariad Neu Ddicter January 26, 2015 Digital
C 648 N Doreen Lewis Lês A Melfed 1988 Tape
SCD 9033 Elinor Bennett, Meinir Heulyn Alawon Poblogaidd ar Ddwy Delyn August 17, 1989 CD
SCD 9085 50 1688 68501 2 2  Côr Meibion Pontarddulais Sain Tawelwch 1989 CD

SAIN 1xxx x

Catalog nr. EAN Performer Title Date Format
SAIN 1008 M Heather Jones Mae'r Olwyn yn Troi 1974 12" LP
SAIN 1012 M Endaf Emlyn Salem 1974 12" LP
SAIN 1037 D Leah Owen Leah 1975 12" LP
SAIN 1045 D Dafydd Iwan Mae'r Darnau yn Disgyn i'w Lle 1976 12" LP
SAIN 1047 M Heather Jones Jiawl! 1976 12" LP
SAIN 1052 D Brymbo Male Choir Côr Meibion Brymbo 1976 12" LP
SAIN 1064 M Mynediad am Ddim Mae'r Grŵp yn Talu 1976 12" LP
SAIN 1065 M Meic Stevens Gôg 1977 12" LP
SAIN 1076 D Meredydd Evans Merêd - Meredydd Evans yn Canu 28 o Ganeuon Gwerin Traddodiadol 1977 12" LP
SAIN 1103 M Mynediad am Ddim Rhwng Saith Stôl 1977 12" LP
SAIN 1116 D Beca Mynd i Arall Fyd 1978 12" LP
SAIN 1128 M Geraint Jarman a'r Cynganeddwyr Hen Wlad Fy Nhadau 1978 12" LP
SAIN 1137 M Mynediad am Ddim Torth o Fara 1978 12" LP
SAIN 1227 D Cymanfa Plant Ysgolion Cynradd Morgannwg Ganol Awn Ymlaen 1981 12" LP
SAIN 1239 M Meic Stevens Nos Du, Nos Da 1982 12" LP
SAIN 1250 M various artists Cwlwm Pedwar 1982 12" LP
SAIN 1274 M Plethyn Teulu'r Tir 1983 12" LP
SAIN 1288 M Leah Owen Y Gyfrinach Fawr 1983 12" LP
SAIN 1294 D Aled Jones Diolch â Chân 1983 12" LP
SAIN 1304 D Aled Jones Ave Maria 1984 12" LP
SAIN 1305 M Ali Grogan Lliw Heulwen 1984 12" LP
SAIN 1309 M Plethyn Caneuon Gwerin i Blant 1984 12" LP
SAIN 1392 M 4 yn y Bar Newid Cynefin 1986 12" LP

SCD 2xxx

Catalog nr. EAN Performer Title Date Format
SCD 2017 50 1688 62017 2 6  Sobin a'r Smaeliaid . . . A Rhaw 1992 CD
SAINC 2021 N John ac Alun Chwarelwr 1992 Tape
SCD 2025 Siân James Distaw February 24, 1993 CD
SCD 2062 50 1688 62062 2 6  Dafydd Iwan Caneuon Gwerin November 5, 1993 CD
SCD 2071 Iona ac Andy Gwin yr Hwyrnos 1994 CD
C 2080 Broc Môr Broc Môr October 1, 1994 Tape
SCD 2102 50 1688 62102 2 3  Carreg Lafar Ysbryd y Werin November 1995 CD
SCD 2119 50 1688 62119 2 3  Ar Log Ar Log VI 1996 CD
SCD 2145 50 1688 62145 2 8  Siân James Gweini Tymor 1996 CD
SCD 2174 50 1688 62174 2 0  Eden [GB] Paid â Bod Ofn 1997 CD
SCD 2191 50 1688 62191 2 7  Pigyn Clust Otitis Media 1998 CD
SCD 2200 Broc Môr Cyfri Hen Atgofion 1998 CD
SCD 2205 50 1688 62205 2 9  Carreg Lafar Hyn August 1998 CD
SCD 2211 50 1688 62211 2 0  Neil Browning Scwîsbocs September 5, 1998 CD
SCD 2238 50 1688 62238 2 7  John Eifion John Eifion 1999 CD
SCD 2256 Dafydd Huw Hamddena... - Time to Relax... 2000 CD
SCD 2257 50 1688 62257 2 2  Lleisiau'r Frogwy Rhwng Môr a Mynydd 2000 CD
SCD 2267 50 1688 62267 2 9  Dylan Cernyw Dylan Cernyw 2000 CD
SCD 2268 50 1688 62268 2 8  Heather Jones Hwyrnos 2000 CD
SCD 2319 50 1688 62319 2 1  Siân Wyn Gibson Suo Gân 2001 CD
SCD 2325 Broc Môr Goleuadau Sir Fôn 2001 CD
SCD 2380 50 1688 62380 2 9  Elin Fflur a'r Moniars Harbwr Diogel October 24, 2003 CD
SCD 2403 Elin Fflur Dim Gair December 2003 CD
SCD 2418 50 1688 62418 2 1  Meinir Heulyn, Katey Thomas Sain y Werin 2003 CD
SCD 2426 Aled Jones Hear My Prayer 2003 CD
SCD 2441 50 1688 62441 2 9  Dylan Cernyw Hirddydd Haf - Summertime 2004 CD
SCD 2445 50 1688 62445 2 5  Meinir Heulyn Ar Lan y Môr September 13, 2004 CD
SCD 2490 50 1688 62490 2 5  Rhys Meirion Celticae - Cymru, Alba, Eire September 2007 CD
SCD 2507 50 1688 62507 2 4  Lleuwen Steffan Duw a Ŵyr - God Only Knows 2005 CD
SCD 2551 Montre Caru Llyn 2008 CD
SCD 2587 50 1688 62587 2 0  Lleisiau Mignedd Dyrchefir Fi December 2008 CD
SCD 2617 50 1688 62617 2 0  Linda Griffiths Storm Nos 2009 CD
SCD 2622 50 1688 62622 2 2  Gwawr Edwards Gwawr Edwards 2010 CD
SCD 2625 50 1688 62625 2 9  Côr Meibion Pontarddulais Let All Men Sing December 2, 2010 CD
SCD 2627 50 1688 62627 2 7  John Owen-Jones John Owen-Jones December 2009 CD
SCD 2643 50 1688 62643 2 5  Tri Tenor Cymru Tri Tenor Cymru August 2011 CD
SCD 2652 50 1688 62652 2 3  Mark Evans The Journey Home - Adre'n ôl October 2011 CD
SCD 2658 50 1688 62658 2 7  John Owen-Jones Unmasked April 16, 2012 CD
SCD 2682 50 1688 62682 2 4  Elgan Llŷr Thomas Llwybrau'n Cân 2012 CD
SCD 2685 50 1688 62685 2 1  Tri Tenor Cymru Tarantella November 2013 CD
SCD 2698 Gillian Elisa We Belong 2013 CD
SCD 2703 Côr y Wiber Côr y Wiber August 4, 2014 CD
SCD 2709 50 1688 62709 2 0  Trio [GB] Trio August 2014 CD
SCD 2714 50 1688 62714 2 2  Gary Griffiths Début 2014 CD
SCD 2717 50 1688 62717 2 9  John Owen-Jones Rise March 2, 2015 CD
SCD 2726 50 1688 62726 2 7  Ffion Hâf Gwynfyd December 11, 2015 CD
SCD 2734 Aled Wyn Davies Erwau'r Daith July 2015 CD
SCD 2739 50 1688 62739 2 1  Trystan Llŷr Griffiths Trystan December 11, 2015 CD
SCD 2746 50 1688 62746 2 1  John Owen-Jones Bring Him Home - A Collection of Musical Favourites June 9, 2017 CD
SCD 2754 50 1688 62754 2 0  Carreg Lafar Aur November 18, 2016 CD
SCD 2755 50 1688 62755 2 9  Sorela Sorela December 16, 2016 CD

SCD 4xxx

Catalog nr. EAN Performer Title Date Format
SCD 4033 50 1688 63301 2 9  Plethyn Drws Agored April 14, 1991 CD
SCD 4037 Siân James Cysgodion Karma 1990 CD
SCD 4041 Elinor Bennett Telynau a Chân - Folk Songs & Harps December 13, 1991 CD
SCD 4053 Dafydd Iwan Dal i Gredu November 14, 1991 CD
SCD 4074 Tudur Morgan Branwen November 14, 1991 CD