Det går mot kväll (Snart är det natt) by

Versions

written by English

Title Performer Release date Info
May 27, 1963 First recording on December 6, 1962
First release
1963
1964
1964
October 1965
1965
1968
1970
March 5, 1971
1972
1972
September 14, 1973
1989
1991
1991
August 3, 1992
1994
1994
1995
1997
December 2000
June 16, 2001
September 4, 2001
2002
September 21, 2004
2004
May 25, 2005
August 16, 2005
2005
October 3, 2006
April 12, 2007
June 12, 2007
September 2007
2009
August 2, 2010
2010
2010
2010
August 2011
September 6, 2011
November 29, 2011
December 22, 2011
March 24, 2014
April 2014
June 3, 2016
June 2, 2017
December 21, 2017
March 23, 2018

소낙비 written by Korean (not verified yet)

Title Performer Release date Info
소낙비 Yang, Byeong-Jib 1974 Unverified