Artist

Gustav Winckler med Leon Duminskys kvintet

Aliases
Gustav Winckler med Leon Duminskys orkester

Popular Originals

Popular Covers by Gustav Winckler med Leon Duminskys kvintet